А тепер поговоримо  про "покращення" до Податкового кодексу. В процесі зменшення кількості податків введено дуже хитрий податок в складі акцизного податку, так званий особливий податок. Визначення акцизного податку ми зможемо побачити в такому вигляді: 14.1.4. Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом, як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Довго мабуть думали назву – особливий податок! 

Оксана Пукіш, сертифікований податковий консультант, директор компанії "Пантер Груп", для UBR.UA

Продовження. Початок статті "Чи є межа в "покращенню" українського законодавства?" читайте тут

Відповідно до пропонованих змін ціні папери та деривативи стали підакцизним товаром!? А як же з акцизними марками на цінні папери і деривативи? Взагалі дуже складно аналізувати зміст цього "поліпшення", тому що добавлено багато чого, але манера формулювання законодавчих норм викладена заплутано та незрозуміло, одним словом "змішали грішне з праведним". Прийняття  цих змін в такому вигляді буде дуже складно використовувати на практиці і має масу протиріч. Відчувається, що дані норми писалися наспіх і на скору руку. Ну, це так, відступлення, турбує інше. В Податковий кодекс добавлений пункт:

"Стаття 1281. Відповідальність за порушення умов зберігання,  виробництва та/або реалізації підакцизної продукції. До суб'єктів господарювання, які займаються (займались) зберіганням, виробництвом та/або реалізацією (оптовою, роздрібною) підакцизної продукції у разі виявлення фальсифікованих підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку застосовується відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 200 відсотків вартості товару, але не менше 10 мінімальних заробітних плат."

Висновок напрошується сам по собі – чи відносяться цінні папери та деривативи до акцизної продукції і чи можна реалізувати цінні папери без акцизних марок?  Сама природа акцизного податку, навіть коли до нього додають -  особливий  відросток,  не яким чином не може регулювати обіг та оподаткування цінних паперів та деривативів. Єдине радує, що хоч корпоративні права сюди не приплели. Інколи не зрозуміло, кому в голову приходять такі ідеї. Я думаю, що народ має знати імена своїх героїв і вимагати перед текстом кожного "поліпшення" друкувати портрети та послужні списки ініціаторів. Всім зрозуміло, що операції з цінними паперами та деривативами використовуються в схемах мінімізації податків представниками великого бізнесу, тому ці схеми для малого та середнього бізнесу не є рентабельними, і вже давно потрібно було врегулювати цей ринок в Україні, але ж ніяк не такими "поліпшеннями". Немає ніякої гарантії, що біржові операції будуть прозорі і що дані зміни до законодавства будуть ефективними, навіть з особливим податком.

Скоріше за все, прийняття даних норм, направлене на перерозподіл ринку цінних паперів та деривативів, та намагання перевести весь ринок під один дах. А чому б не прикласти зусилля для розвитку нормального цивілізованого фондового ринку, а не намагатися влаштувати монопольну структуру. Ну нема і ще довго не буде в Україні цивілізованого ринку фінансових інструментів. Але це ще не все, основні зміни передбачаються в статтю 153. п 153.8.  Основна концепція змін полягає в тому, що раніше, ця стаття регулювала оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, а тепер тільки операції з торгівлі цінними паперами. Відповідно до умов п.153.8.1 потрібно вести окремо облік цінних паперів які є на обліку на фондовій біржі і тих, які не перебувають на такому обліку. Потрібно буде вираховувати фінансовий результат по кожній окремій операції, як різниця між доходом та ціною придбання таких цінних паперів. А от в наступному пункті (п 153.8.2.) вже регулюються питання відносно як цінних паперів так і деривативів (не логічно). Я так розумію, якщо стаття регулює оподаткування цінних паперів, то питання деривативів потрібно вивести в іншу статтю, а не робити суміш трошки про те, а трошки про інше. Відповідно до умов цього підпункту для визнання цінних паперів та деривативів такими, що перебувають в обігу на  фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:

     а) цінні папери та деривативи допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

     б) інформація про ціни (біржовий курс та результати котирування) цінних паперів та деривативів публікується в засобах масової інформації (зокрема електронних) або може бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами;

      в) щодо цінних паперів розраховується біржовий курс або ринкове котирування (для цінних паперів, що допущені до обігу на  іноземній фондовій біржі, або деривативів) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики).

Особливість відображення прибутків та збитків по операціям з цінними паперами буде полягати в тому, що у випадку виникнення за результатами звітного періоду збитків, а загальна сума збитків з операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутків з таких операцій за кожним видом цінного паперу, то сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами наступних звітних періодів до повного погашення, а от збитки по операціям з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами в наступних звітних періодах і не може перевищувати три роки з моменту податкового періоду, в якому отримано такій збиток. А що далі робити з такими збитками нам не повідомили і як відображати їх в обліку теж.

Оподаткування прибутку також залежить від того чи перебувають цінні папери в обліку на фондовій біржі, чи ні.

Так прибуток, отриманий з операцій із цінними паперами що перебувають в обігу на фондовій біржі, оподатковується за ставкою визначеною пунктом 151.4 статті 151 цього Кодексу, тобто за ставкою 10 відсотків у випадках, встановлених підпунктом 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 добавленого до Кодексу та пропонується в редакції:

"212.1.9.  Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є будь яка фізична або юридична особа резидент або нерезидент, в т.ч. їх відокремлені підрозділи, які провадять операції з продажу, обміну, або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу) та операції з деривативами (крім державних установ та організацій - не суб’єктів підприємницької діяльності)."

Таким чином, базою оподаткування особливим податком операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь якою операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу).. Ставки особливого податку по операціям з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами  встановлені статтею 215-1, відповідно до якої податок справляється у розмірі:

 - 0 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів операції з деривативами на фондовій біржі;

 - 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;

 - 3 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

 - 5 оподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Далі законодавці нам прописують норму в п. 213.1.7 і доволі спірну: "об’єктом оподаткування особливим податком є "операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу), де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку базою оподаткування є договірна вартість  визначена у первинних бухгалтерських документах".

Зовсім заплутали, так все таки на міжбанківському ринку чи фондовому, не зрозуміло, що мали на увазі розробники прописуючи даний пункт. Мало того, далі нам пропонують визначити, хто є податковим агентом, і що саме цікаве тут посилання йде вже не на особливий податок, а на акцизний. Шановні, так все таки який утримувати податок?

"Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7. ст. 213 цього Кодексу  є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який  здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок, до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Податковим агентом при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу  цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент."

А от відносно деривативів нам взагалі лишили питання назви податку на власний розсуд, звісно, що здогадайся сам особливий чи акцизний:

"Податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пізніше дати виконання контракту."

Датою виникнення податкових зобов`язань відповідно до нової концепції є дата виконання відповідного договору і обчислюється податок шляхом множення ставки податку на базу оподаткування. Суми податку за ставкою встановленою в п 152.4 у випадках, встановлених підпунктом 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 та відповідно до п. 219.2. "перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу." Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7. ст. 213 цього Кодексу є "відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який  здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок, до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому цим Кодексом. Податковим агентом при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу  цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент."

Продовження статті "Чи є межа в "покращенню" українського законодавства?" читайте тут.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: акции налоги налоговый кодекс акциз
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 2213