Які особливості ведення Книги обліку доходів та витрат ФОП на загальній системі оподаткування у разі використання найманих працівників, консультує ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС.

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга), у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Порядок ведення фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування Книги встановлений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1025 (далі – Порядок).

Читайте також: Податкові консультації ДПСУ за лютий

Відповідно до п. 2 Порядку кожен найманий працівник - фізична особа (далі - наймана особа), що здійснює операції за готівку, веде їх облік у Книзі, яка реєструється фізичною особою - підприємцем. У Книзі для найманих осіб зазначаються адреса місця здійснення діяльності, ПІБ найманої особи та фізичної особи – підприємця (роботодавця) та їх реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі його відсутності – серія та номер паспорта (для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС та мають відмітку у паспорті). Згідно із п. 3 Порядку ведення Книги здійснюється у такому порядку: у гр. 1 вказується дата заповнення; у гр. 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання; у гр. 3 щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Читайте також: Роз’яснення Податкового кодексу. Безкоштовні семінари у Києві

У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у фізичної особи – підприємця; до гр. 4 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи. у гр. 5 відображається загальна вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей. у гр. 6 відображається сума витрат, яка безпосередньо пов'язана з отриманням доходу. фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, заповнюють гр. 7 та 8: до гр. 7 записуються відомості про внутрішнє переміщення товару (відпуск під реалізацію найманій особі) із зазначенням адреси місця здійснення діяльності, ПІБ найманої особи та її реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі його відсутності - серії та номера паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті); у гр. 8 відображається вартість товару, переданого на реалізацію за цінами придбання. При цьому, наймані особи заповнюють дані Книги відповідно до гр. 1, 3, 8. Графа 3 заповнюється по кожному факту здійснення операції. У гр. 8 наймана особа відображає вартість отриманого товару за цінами реалізації. Дані з Книг найманих осіб включаються до Книги фізичних осіб – підприємців в останній день місяця. у гр. 9 відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці. у гр. 10 відображаються фактично понесені інші витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходу, які не зазначені у гр. 6 та 9, включаючи вартість оплачених виконаних робіт та наданих послуг. гр. 12 розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов'язаними із отриманням доходу.

Теги: бизнес налоги налоговая гнс
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 2515