Петро Володимирович Мельник, ректор Національного університету державної податкової служби України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, державний радник податкової служби першого рангу, заслужений економіст України. Кавалер орденів "За трудові досягнення" ІV ступеня, "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, срібного ордена Святого князя Володимира ІІ ступеня, лицар ордена "Святого Дмитра Солунського" ІІІ ступеня. Має медаль "За трудові заслуги". Нагороджений Кришталевим мечем Справедливості та срібним мечем у петлицю. Відзначений нагрудними знаками "Відмінник освіти України", "Почесний працівник податкової служби України", "Відмінник податкової міліції України" та "За честь і службу". Є членом Клубу ректорів Європи та Почесним професором Міжнародного Віденського університету. Народний депутат України III, V та VI скликань.
За переказами, кожен українець має три неньки: перша – це Матір Божа, друга – це рідна Україна, третя ж – та, яка подарувала життя. Я ж думаю, що ті українці, які мали щастя бути студентами, мають ще й четверту неньку – той вищий навчальний заклад, в якому їм допомогли збагатитися знаннями і виплекати у душі паростки людських чеснот.
Я представляю унікальний вищий навчальний заклад в Ірпені, який є справою мого життя і багатьох моїх соратників, членів педагогічного колективу. Все моє свідоме життя пов’язане з розвитком, становленням та новітньою добою діяльності Національного університету державної податкової служби України, підвідомчим вищим навчальним закладом ДПА України, який у 2011 році святкуватиме своє 90-річчя.

Про університет. Як не любити нашу alma-mater, наш університет, який органічно вписався у мальовничу лісопаркову, санаторно-курортну зону Приірпіння, екологічний зелений пояс нашої столиці! Таке органічне поєднання сучасної архітектури студентського містечка з неповторною природою дає підставу навивати наш ВНЗ “українською Сорбонною”.
За своєю біографією це – один з наймолодших ВНЗ України, його повноправно можна називати “дитям” Незалежності нашої держави.
Організація навчального процесу в університеті враховує передовий досвід вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, а високий якісний рівень науково-педагогічних кадрів дозволяє готувати кваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр.
У структурі університету діють 6 факультетів, де навчаються понад 13 тисяч студентів, існують понад 30 кафедр, Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут фінансового права, Київський фінансово-економічний коледж, а також 5 відокремлених факультетів заочної форми навчання у різних регіонах України.
За роки становлення в університеті сконцентровано і виховано власними силами потужні науково-педагогічні кадри: серед 500 викладачів плідно працюють 6 академіків, 60 докторів наук, понад 200 кандидатів наук, 55 професорів та 137 доцентів.

Пріоритети навчального процесу. Сьогодні розвиток України визначається у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури. Цей важливий процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків в Європейський Союз.
Наказом Міністерства освіти і науки України у січні 2004 р. затверджено “Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки”, відповідно до якої в університеті розроблені і затверджені “Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації”, над втіленням їх у життя плідно працює університетський колектив.
Університет одним із перших навчальних закладів запровадив кредитно-модульну систему організації навчального процесу. З метою досягнення високої якості вищої освіти, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті забезпечують гнучкість підготовки фахівців, дають можливість навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента, а також сприяють його саморозвитку та стимулюють учасників навчального процесу.
Усе це висуває університет у число особливо привабливих для молоді навчальних закладів, сприяє його престижу в міжнародних наукових колах, породжує пропозиції навчати тут студентів з інших на пострадянському просторі країн.

Наш студент вчиться основам демократії. Хіба можна не нагадати, що наш університет відзначається демократичним устроєм життя студентів? Цьому сприяє діяльність студентського парламенту із широкими правами в організації навчання і побуту студентської молоді, дозвілля, участі її у громадському житті, науці, аматорській творчості, спортивних заходах. До студентського самоврядування в університеті залучено майже 2 300 юнаків та дівчат.
Громадська діяльність сприяє розвитку у студентів організаторських здібностей, які, безперечно, знадобляться майбутньому податківцю у процесі фахового зростання.
Популярністю серед молоді користується також студентське наукове товариство, чимало його вихованців є лауреатами та дипломантами престижних міжнародних конкурсів та олімпіад. Студенти, які зарекомендували себе у науково-дослідній роботі, мають можливість вступати до аспірантури.

Університет – за здоровий спосіб життя. У ньому активно працюють 16 спортивних секцій, у яких займаються понад 900 студентів. За роки існування навчального закладу в ньому навчалися 9 заслужених майстрів спорту, 34 майстри спорту міжнародного класу, 49 майстрів спорту, 147 кандидатів у майстри спорту. Чемпіонами та призерами чемпіонатів та першості України стали 80 студентів університету, 3 – призерами літніх Олімпійських ігор, 13 – чемпіонами та володарями Кубка світу, 6 – срібними та 4 бронзовими призерами світових першостей, 32 спортсмени – учасниками чемпіонатів Кубка Європи, зокрема 11 – чемпіонами, 15 – срібними та бронзовими призерами.
Щоб мати такі успіхи, ми маємо хорошу спортивну базу: сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали, в яких чекають студентів високо- кваліфіковані тренери, викладачі.

Ми дбаємо про нормальні умови навчання, проживання для викладачів та студентів. За останні кілька років побудовано та здано в експлуатацію житловий будинок для науково-педагогічного складу університету, навчальний корпус факультету податкової міліції, студентський гуртожиток на 700 місць, спорткомплекс, медико-санітарну частину, молодіжні кафе, конференц-комплекс, який став сучасною базою для проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, предметних олімпіад. Значна увага приділяється реконструкції та переоснащенню існуючих корпусів, аудиторій, благоустрою прилеглих територій, збереженню зелених насаджень.
У недалекому майбутньому студенти університету справлять новосілля у двох сучасних 9-поверхових гуртожитках. Турбота про студентів, їх навчання та виховання, умови проживання є пріоритетним напрямом діяльності керівництва та науково-педагогічних працівників університету.

Якщо душа співає, навчання теж у радість. Пісня супроводжує мене з раннього дитинства, коли я чув спів своєї бабусі, її односельців. Тому все життя люблю співати, а ще зрозумів, що пісня окриляє душу людини, надихає на добро. Тому в університеті ми створили для студентів культурно-мистецький центр "Cузір’я", в якому працює понад 20 різножанрових творчих колективів і студій, де розвивають свої здібності більше 500 обдарованих юнаків та дівчат. Творчий колектив "Сузір’я" добре знають як в Україні, так і далеко за її кордонами: у Польщі, Кіпрі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді. Кожна нова зустріч з творчими колективами "Сузір’я" – це справжнє свято радості, урок патріотизму, гордості за збереження та примноження національних та культурних цінностей, спокою та натхнення для молодої душі.

Чужому навчайтесь та свого не цурайтесь. Міжнародна діяльність університету спрямована на інтеграцію навчального закладу до європейського та світового загальноосвітнього простору насамперед шляхом розвитку співробітництва з провідними закордонними вищими навчальними закладами, урядовими та неурядовими організаціями, освітніми асоціаціями та фондами.
Встановлено зв'язки з Посольством Франції в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Центром міжнародних обмінів у галузі освіти та науки (IEAC), Інститутом відкритого суспільства, Агенцією освіти "Агнос", Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, США), Американською радою з міжнародної освіти ASTR/ACCELS (American Counсils, США), Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), Британською Радою British Council (Велика Британія), Європейським інститутом (Швеція), Німецькою службою академічних обмінів "Deutscher Akademischer Austauschdienst" (ДААД, Німеччина), Проектом "Громадянська освіта" (Civic Education Project), Корпусом миру (США), Французьким культурним центром, Офісом зв’язку НАТО в Україні тощо.
Відділом підписано протоколи про співпрацю з представниками податкових адміністрацій Білорусі, Молдови, Росії, Узбекистану, налагоджено партнерські стосунки з Вищою школою управління та адміністрації у м. Пшемишль (Польща), Ірландським інститутом з питань оподаткування (м. Дублін, Ірландія), Варненським вільним університетом (Болгарія) та Центральноєвропейським університетом (м. Будапешт, Угорщина).
У 2008–2009 рр. міжнародне співробітництво набуло нової перспективи у зв’язку із запровадженням ряду освітніх і наукових програм у співробітництві з європейськими та російськими вищими навчальними закладами.
Університет має угоди про співробітництво з рядом вищих навчальних закладів Республіки Польща, зокрема з Академією фінансів у Варшаві, університетом м. Ополе. Після завершення навчання в Академії фінансів студенти отримують дипломи європейського зразка, що у свою чергу відкриває для них як можливість працевлаштування на території Європейського Союзу, так і підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці України.
Університет співпрацює також з Університетським коледжем Салесіан де Сарріа (Іспанія), який є філіалом Державного університету Барселони та належить до відомої навчальної організації Don Bosco Schools, з Московським університетом дружби народів, розпочалася співпраця з ведучими університетами Франції.
Наші студенти є постійним учасником програми академічних обмінів імені Фулбрайта, що включає обмін молодими науковцями та аспірантами, а також надання стипендій уряду США на проходження подальшого навчання та проведення досліджень, а також залучає іноземних фахівців до наукової та викладацької роботи в нашому університеті.

Мої депутатські пріоритети. Будучи народним депутатом України кількох скликань, опираючись на свій життєвий принцип "Влада – для громадян, держава – для людини", сприяв удосконаленню системи оподаткування України, бюджетного процесу, зниженню податкового навантаження, розвиту місцевого самоврядування. Мною підготовлено більше сорока законопроектів і проектів постанов Верховної Ради України, внесено пропозиції до 280 законопроектів, які безпосередньо впливають на нормативне забезпечення питань добробуту людей, розвитку передмістя Києва.
Активно працював над пропозиціями до таких законопроектів: Податкового та Митного Кодексів України, зміни до Законів України "Про захист прав споживачів", "Про прокуратуру", "Про державну контрольно-ревізійну службу України", "Про органи суддівського самоврядування", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про Вищу раду юстиції" тощо.
Не залишаю поза увагою розвиток Приірпіння. У подальшій своїй депутатській, науковій та громадській діяльності ставлю за мету:
– відновлення на території Приірпіння курортно-рекреаційної бази (санаторіїв, лікувально-оздоровчих комплексів, турбаз, дитячих таборів) як за рахунок державного сприяння, так і залучення інвестицій, спонсорської підтримки;
– зберегти й ефективно використовувати природні, бальнеологічні, лікувальні ресурси лісопаркової курортної Ірпінської зони, сприяти економічним реформам у лікувально-оздоровчій галузі, розвитку екологічного туризму;
– сприяти добудові автодороги, яка з’єднає Ірпінь із столицею України Києвом.

Слово до студентів. Повторю слова, які завжди кажу: "Вивчаючи свій фах, невтомно плекаймо в собі порядність, моральність, любов до батьків і до рідного краю, почуття справжньої дружби. Мабуть, немає у світі жодної людини, яка б не долала б перешкоди на шляху до своєї мети. Я теж долаю перепони і радію життю… Бо вибрав правильну дорогу".
Хіба можна не любити наш вищий навчальний заклад? Ми його любимо! А тому прикладаємо зусилля для його розвитку, вдосконалення його діяльності.

Роздуми ректора.

Про освіту
– Якщо ти справжній вчитель, у пам’яті своїй крізь життя пронеси спогади про своє дитинство. Спілкуючись зі своїми студентами, згадай себе молодим, тоді знайдеш вихід із скрутної ситуації. Якщо забудеш своє дитинство, свою молодість, – знай, що ти перетворився на простий механізм для їжі, задоволення та заробляння грошей.
– Наш університет, як великий корабель, що штурмує податкові простори. Тож прагну міцніше тримати штурвал, щоб не випустити з рук майбутнє державної податкової служби.
– Близько 90 років наш навчальний заклад готує фахівців для держави. І популярності йому додає слава випускників.
– Скільки працюю у вищій школі, все більше усвідомлюю: усе, що ми робимо, – задля розвитку і розквіту держави. Наші курсанти і студенти – носії майбутнього.

Про себе
– Маю таке життєве правило: прокидаючись уранці, запитую себе: "Що маю зробити?" Увечері, перш ніж заснути, ставлю питання: "Що я зробив?" Якщо взявся служити Її Величності Освіті, не забувай про це ніколи.
undefined – Вдячний долі за те, що пов’язала моє життя з цим навчальним закладом, з колективом, який став для мене великою сім’єю, у якій я можу реалізувати себе як керівник, людина, колега, отримувати від роботи задоволення і просто бути щасливим.
– Мрію, щоб очолюваний мною університет у XXI столітті сягнув нових вершин у розвитку, увійшов до числа елітних університетів світу. Щоб наших випускників цінували, як нині цінують випускників Кембриджського та Гарвардського університетів, щоб дипломи нашого навчального закладу всюди були свідченням найвищого рівня навчання і виховної роботи.
– Перш ніж хтось почне критикувати мою роботу, нагадаю слова славетного Овідія: "Я зробив усе, що міг, нехай хто може, зробить краще".

Теги: налоговый кодекс петр мельник налоговая академия
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1354