28 жовтня 2011 р. в Національному університеті ДПС України було проведено науково-практичну конференцію "Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів".

Ініціатором та організатором проведення конференції виступив Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України.З поглибленням глобальної фінансової кризи з усією очевидністю проявили себе існуючі недоліки в діяльності національних урядів щодо податкової політики. Сприяє загостренню ситуації й низький рівень розвитку засобів і методів міжнародної співпраці з питань оподаткування, що обумовлює обмеженість можливостей податкових органів в забезпеченні належного контролю за рухом капіталу. За таких умов Україна не може залишатись осторонь процесу пошуку засобів вирішення проблемних аспектів розвитку національних фіскальних систем. Сьогодні надзвичайної актуальності набуває визначення пріоритетів вітчизняної податкової політики, поглиблення співробітництва України з іншими державами у сфері оподаткування, а також вдосконалення організаційно-правових засад реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів. Реалізація цих завдань має відбуватись з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку України та основних положень Податкового кодексу України.В рамках заходу було обговорено проблеми реалізації вітчизняної податкової політики на сучасному етапі з визначенням імовірних шляхів їх розв’язання та перспективи модернізації податкової служби України в контексті реалізації вимог євроінтеграційного напряму розвитку нашої держави.Очікуваними результатами в рамках обраної мети проведення науково-практичної конференції є такі:

 • обговорення інституційно-правового забезпечення системи оподаткування держав-членів ЄС та України;
 • виявлення особливостей взаємозалежності вектору податкової політики з іншими ланками фінансової системи;
 • дослідження стимулюючої складової податкової політики в контексті європейського досвіду;
 • визначення ролі податкової політики в мінімізації наслідків глобальної фінансово-економічної кризи: аналіз практики держав-членів ЄС;
 • аналіз ролі ДПС України у налагодженні співпраці і взаємодії з фіскальними органами інших держав;
 • виявлення проблем вдосконалення податкової служби України в контексті євроінтеграції та пошук перспектив їх подолання;
 • визначення ролі процесу модернізації податкової служби України в контексті вдосконалення функціонування податкових органів відповідно до європейських стандартів діяльності;
 • розробка рекомендацій щодо перспективних напрямів реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів.

Активну участь у роботі конференції виявили: ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Мельник П.В., директор ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", д.е.н., професор, академік НАН України Геєць В.М., заступник голови ДПА України Лекарь С.І., проректор з наукової роботи НУДПСУ, д.е.н., професор Тарангул Л.Л., проректор за науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Лютий І.О., заступник директора НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління", д.е.н., професор Соколовська А.М., начальник НДЦ ПО, д.е.н., професор Варналій З.С., директор НДІ ФП, д.ю.н., доцент Солдатенко О.В., директор НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, д.е.н., професор Манцуров І. Г., д.е.н., доцент Дрига С. Г., завідувач кафедри підприємництва КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Мазур І. І., завідувач кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту економіки та управління, д.е.н., професор Тропіна В.Б., завідувач кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного технічного університету, д.е.н., професор Зянько В.В., фахівці громадських організацій, науково-педагогічні працівники Національного університету ДПС України та інших установ. Захід було розраховано на широке коло учасників як з представників академічних кіл, так і фахівців-практиків та громадськості.З вітальним словом до учасників конференції звернулись ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Мельник П.В., заступник Голови ДПА України Лекарь С.І. та проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Тарангул Л.Л.В рамках конференції відбулось нагородження переможців V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського, який традиційно проводиться за трьома напрямами:

 1. Податкові аспекти економічного розвитку України;
 2. Податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;
 3. Правове забезпечення оподаткування в Україні.

З метою стимулювання наукової роботи молодих вчених, керівництвом Університету прийнято рішення про грошове преміювання переможців конкурсу.За результатами роботи учасники конференції ухвалили рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної податкової політики, міжнародно-правового співробітництва України в сфері оподаткування та подальшого реформування податкової системи України відповідно до вимог європейських стандартів, підвищення ефективності сфери адміністрування податків в контексті вимог основних положень Податкового кодексу України.

Теги: налоговый кодекс национальный университет гнсу
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1645