З 21 вересня 2020 року Банк Альянс одним з перших серед українських банків запровадив нову технологію SWIFT GPI  для своїх клієнтів, що проводять транскордонні платежі в іноземній валюті. Інноваційна технологія SWIFT відкриває банку нові можливості для покращення рівня сервісу та якості обслуговування клієнтів при міжнародних розрахунках.

Що це означає для клієнтів Банку Альянс?

  • підвищена швидкість проходження платежів: унікальна можливість виконання платежів, ініційованих в системі SWIFT GPI,  протягом 15 хвилин. Майже 100% ініційованих платежів банків- учасників системи SWIFT GPI виконуються протягом доби
  • можливість контролю платежів клієнтів Альянсу в режимі реального часу - завдяки унікальному коду транзакції, що передається в незмінному вигляді між всіма банками-кореспондентами, можна відстежувати, на якій стадії виконання платежі і де вони перебувають
  • прозора інформація про комісію.

"Ми купуємо валюту для клієнта протягом всього робочого дня, навіть о 18-й годині. Клієнт має можливість онлайн погоджувати курс угоди. Операції за новим контрактом узгоджуються комплаєнсом за один день, а наша команда надає професійну консультацію під час укладання контракту.

Таким чином, комплексний підхід до створення сервісу з купівлі-продажу валюти та її швидкої відправки дозволяє клієнтам, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, отримувати в Банку Альянс найкращий сервіс на ринку", - зазначила Юлія Фролова, голова правління Банку Альянс.

Що таке SWIFT Global Payments Innovation (GPI)? 

Це комплекс послуг, який підвищує швидкість та прозорість і надає можливість відстежувати маршрути міжнародних платежів в режимі реального часу. Доступно це по всьому ланцюжку банків-кореспондентів завдяки унікальному номеру транзакції (UETR), який залишається незмінним протягом всього маршруту платежу та забезпечує його ідентифікацію.

Відтепер у банку Альянс – інноваційна технологія SWIFT GPI в області міжнародних розрахунків  - фото 2

Теперь в банке Альянс инновационная технология SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT GPI) в области международных расчетов

С 21 сентября 2020 Банк Альянс одним из первых среди украинских банков ввел новую технологию SWIFT GPI для своих клиентов, которые проводят международные платежи в иностранной валюте. Инновационная технология SWIFT открывает банку новые возможности для улучшения уровня сервиса и качества обслуживания клиентов при международных расчетах.

Что это означает для клиентов Банка Альянс?

  • повышенная скорость прохождения платежей: уникальная возможность выполнения платежей, инициированных в системе SWIFT GPI, в течение 15 минут. Почти 100% инициированных платежей банков-участников системы SWIFT GPI выполняются в течение суток
  • возможность контроля платежей клиентов Альянса в режиме реального времени - благодаря уникальному коду транзакции, передается в неизменном виде между всеми банками-корреспондентами, можно отслеживать, на какой стадии выполнения платежи и где они находятся
  • прозрачная информация о комиссии.

"Мы покупаем валюту для клиента в течение всего рабочего дня, даже в 18 часов. Клиент имеет возможность онлайн согласовывать курс сделки. Операции по новому контракту согласуются комплаенсом за один день, а наша команда оказывает профессиональную консультацию при заключении контракта.

Таким образом, комплексный подход к созданию сервиса по купле-продаже валюты и ее быстрой отправки позволяет клиентам, ведущих внешнеэкономическую деятельность, получать в Банке Альянс лучший сервис на рынке", - отметила Юлия Фролова, председатель правления Банка Альянс.

Что такое SWIFT Global Payments Innovation (GPI)?

Это комплекс услуг, который повышает скорость и прозрачность переводов, что позволяет отслеживать маршруты международных платежей в режиме реального времени. Доступно это по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции (UETR), который остается неизменным на протяжении всего маршрута платежа и обеспечивает его идентификацию.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: альянс альянс банк
Просмотров: 234