В багатьох країнах Європейського союзу та світу біогаз вже сьогодні є суттєвою складовою їх енергобалансу. Україна, маючи потужний агропромисловий сектор, що продукує значні об’єми органічних відходів, теж володіє  значним енергетичним ресурсом для вироблення біогазу. Проте на сьогодні в нашій країні  існують лише поодинокі приклади впровадження біогазових технологій. Річ у тому, що електроенергія, вироблена з біогазу, має право на встановлення "зеленого" тарифу, однак встановивши цей тариф для всіх інших видів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), законодавці  України не визначили коефіцієнт "зеленого тарифу" для електроенергії з біогазу.

За матеріалами ICC Ukraine та GREENERGY Initiative

Що таке "зелений тариф" 

Електроенергія, вироблена з біогазу, має право на встановлення "зеленого" тарифу згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу" (№ 601-VI від 25.09.2008). Цей закон запровадив поняття "зеленого" тарифу і уточнив поняття "альтернативні джерела енергії".

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями)" (визначення уведено до Закону України "Про електроенергетику");

"альтернативні джерела енергії - відновлювані   джерела енергії,  до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси,  до  яких  належать  доменний  та коксівний гази, газ   метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів" (визначення уведено до Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

З наведених визначень чинного законодавства видно, що "зелений" тариф має встановлюватися на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, до яких зокрема належить біогаз різних видів.

На жаль, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії" (№ 1220-VI від 01.04.2009) не визначив коефіцієнт зеленого тарифу для електроенергії з біогазу, встановивши його для всіх інших видів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Тобто, юридична колізія виникає в тому що Закон № 601-VI від 25.09.2008 визначив біогаз серед інших відновлюваних джерел енергії, на які повинна розповсюджуватися дія зеленого тарифу, а Закон № 1220-VI від 01.04.2009 не визначив величину цього коефіцієнту.

Розвиток відновлюваних джерел енергії в світі та в ЄС.

Сьогодні відновлювальні джерела енергії посідають значне місце в енергобалансі країн світу. Як свідчать дані, 12,8% первинної енергії в світі в 2008 році було вироблено з ВДЕ, левова доля з яких складає біомаса - 9,9% первинної енергії в світі.

За період з 1991 року споживання енергії з ВДЕ в ЄС збільшилося в два рази і становило в 2009 р 153 млн. т н.е./рік, або 9% загального енергоспоживання ЄС-27. Енергія з біомаси становить 107,1 млн. т н.е. (70% від всієї енергії з відновлюваних джерел).

Згідно офіційного прогнозу Єврокомісії щодо структури виробництва електроенергії з ВДЕ в ЄС в 2020 р частка електроенергії з біогазу складатиме значну долю, перевищивши вклад малої гідроенергетики, геотермальної та сонячної енергетики, а також електроенергії з відходів (Рис.1).

Прогноз Європейської Комісії по росту виробництва електроенергії з ВДЕ до 2020 року:


Виробництво електроенергії в Європейському союзі останніми роками тримається на рівні 3200…3300 ТВт∙год/рік. На частку ВДЕ припадає близько 17% загального обсягу виробництва. З відновлюваних джерел перше місце по виробництву електроенергії займає гідроенергія (57% всіх ВДЕ), на другому і третьому місцях знаходяться вітроенергія (21%) і біомаса (19%). Загалом, за рахунок відновлюваних джерел енергії в Євросоюзі у 2020 році має бути забезпечено 34% загального споживання електроенергії. Виробництво електроенергії з біомаси (тверда біомаса, органічні відходи, біогаз) має потроїтися, сягаючи близько 300 ТВт∙год/рік.

Біогаз в багатьох країнах Європейського союзу та світу вже сьогодні є суттєвою складовою їх енергобалансу. За даними , в ЄС в 2009 році було вироблено 8,3 млн. т н.е. біогазу (еквівалентно 10,3 млрд. м3 природного газу/рік). Лідером виробництва біогазу в ЄС є Німеччина, в якій наразі нараховується понад 7100 біогазових установок встановленою потужністю 2780 МВт ел, на яких виробляється 18 млн МВт*год/рік електроенергії (понад 50% від загальної кількості біогазу в ЄС). Загальний приріст виробництва біогазу в ЄС в 2009 році в порівнянні з 2007 роком склав 41% (темпи зростання понад 20%/рік).

Прогнозується, що відсоткове зростання обсягу виробництва енергії з відновлювальних джерел перевищить темп росту виробництва всіх інших видів енергії. За оцінками аналітиків, ринок біогазу продовжить стрімко розвиватися в майбутньому, заміщаючи інші енергоносії в загальній структурі енергетичного балансу країн.

Потенціал виробництва біогазу в Україні

В Україні існують поодинокі приклади впровадження біогазових технологій. Перша біогазові установка, яка працює на відходах тваринництва була побудована в 1993 році на свинофермі  комбінату "Запоріжсталь". Потім побудовані біогазові установки компаніями "Агро-Овен", "Еліта", "Українська молочна компанія", коньячний завод м. Вознесенськ. По кілька прикладів впроваджених проектів існує в секторі біогазу з полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) в містах Ялта, Алушта, Львів, Маріуполь, Луганськ, та станцій очистки стічних вод (м. Київ). В цілому в аграрній Україні можна нарахувати лише близько 10 біогазових установок різних типів, жодна з них не досягала рентабельності без державної підтримки.

В той же час потужний агропромисловий сектор України, що продукує значні об’єми органічних відходів, створює енергетичний ресурс для біогазу в обсягах, що можуть замістити 2,6 млрд. м3 природного газу/рік. При подальшому розвитку сільського господарства цей потенціал може зрости до 7,7 млрд. м3/рік в перерахунку на природний газ.

Потенційний об’єм біогазового ринку в Україні можна реально освоїти до 2020 р. Тільки гнойових відходів тваринництва достатньо для будівництва в Україні біля 4000 БГУ. Проте передумовою реалізації даних проектів на першому етапі є введення відповідного зеленого тарифу для електроенергії з біогазу. Далі паралельно з виробництвом електроенергії в Україні можна впроваджувати виробництво біометану, який безпосередньо заміщуватиме природний газ.

Продовження читайте у статті "Біогаз в Україні. Розраховуємо зелений тариф для енергії з біогазу"

Читайте также:Україна може залишитися без вітроенергетики

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: закон альтернативная энергетика биогаз возобновляемые источники энергии
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 6312