В багатьох країнах Європейського союзу та світу біогаз вже сьогодні є суттєвою складовою їх енергобалансу. Україна, маючи потужний агропромисловий сектор, що продукує значні об’єми органічних відходів, теж володіє  значним енергетичним ресурсом для вироблення біогаз.  Отже що потрібно зробити, щоб біогазові проекти в Україні були цікаві інвестору,  та на якому рівні потрібно встановили коефіцієнт "зеленого тарифу" для біогазу, детально розглянемо у цій статті.

За матеріалами ICC Ukraine та GREENERGY Initiative

Продовження. Початок читайте у статті: Біогаз в Україні. Як перетворити органічні відходи на енергію

Необхідна величина "зеленого тарифу" для біогазу 

Діючі в Україні зелені тарифи (ЗТ) для відновлюваних джерел енергії і їх порівняння з "зеленим тарифом", що пропонується для біогазу приведені в Табл. 1.

Табл. 1. Діючі в Україні зелені тарифи для ВДЕ і їх порівняння з ЗТ, що пропонуються для біогазу в даній аналітичній записці:

 

Коефіцієнт зеленого тарифу

Зелений тариф,

Євроцентів/кВт·год

Зелений тариф,

коп/кВт·год

сонце (макс)

4,8×1,8

46,53

505,09

сонце (мін)

4,4×1,8

42,65

463,00

біогаз з с/г сировини*

3,0

16,16

175,38

біогаз інших видів*

2,7

14,54

157,84

біомаса

2,3

12,39

134,46

вітер (макс)

2,1

11,31

122,77

вітер (мін)

1,2

6,46

70,15

гідро (до 10 МВте)

0,8×1,8

7,75

84,18

* - пропозиція даної аналітичної записки.

Для того, щоб біогазові проекти були цікаві інвестору, коефіцієнт зеленого тарифу повинен бути встановлений на рівні:

 - К=3,0 – для електроенергії, що виробляється з біогазу, отриманого з біомаси і відходів сільського господарства;

 - К=2,7 – для усіх інших видів біогазу, зокрема біогазу з ТПВ, органічної частини ТПВ, стічних вод та їх осадів.

При таких зелених тарифах типові проекти по виробництву біогазу будуть мати дисконтований термін окупності проектів в межах 7-10 років, що є мінімально необхідним для залученні вітчизняних і іноземних інвесторів у цю галузь. Без зеленого тарифу ці терміни окупності складатимуть 45-50 років.

Проведено аналіз типового інвестиційного проекту будівництва біогазової установки за умови дії різних тарифів ("зеленого" тарифу у 175 копійок за кВт∙год, 134 копійок за кВт∙год а також звичайного тарифу у 105 копійок). Проаналізовано чотири ключових показники – ставку внутрішньої дохідності проекту (IRR), дисконтований та звичайний строки окупності, а також дисконтовані кумулятивні грошові потоки за проектом.

Результати аналізу дисконтованих грошових потоків представлені на Рис. 2. Як ми бачимо, проект із тарифом 105 копійок має від’ємні кумулятивні грошові потоки до 2042 року, що, звичайно, не є прийнятним для будь-якого інвестора. В той самий час, потоки для проектів, змодельованих на основі "зеленого" тарифу у 134 коп./кВт∙год та 175 коп./кВт∙год, виходять у позитивну зону значно раніше та є привабливими для інвесторів.

Рис. 2. Моделювання кумулятивних грошових потоків для проекту будівництва типового біогазового заводу при умові дії різних зелених тарифів:

Аналіз показників внутрішньої ставки дохідності та дисконтованого строку окупності підтвердили минулі висновки. Проект при тарифі у 105 коп./кВт∙год має строк окупності 30 років при внутрішній ставці дохідності у 11%. При цьому, проект за умови дії тарифу у 134 коп./кВт∙год та 175 коп./кВт∙год має строк окупності у 13,0 та 8,5 років відповідно, при ставці внутрішньої дохідності 14% та 21% відповідно.

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація проекту будівництва біогазового заводу при дії тарифу на продаж електроенергії у 105 коп./кВт∙год не є інвестиційно-привабливим для жодного інвестора. В той же час, реалізація проекту при дії "зеленого" тарифу може зацікавити ряд середньо- та довгострокових інвесторів до реалізації даного проекту.

Подібні розрахунки необхідних зелених тарифах виконані також для інших типових проектів по виробництву біогазу: для біогазової установки потужністю 440 кВт ел, що встановлена на свинофермі (Табл. 2), та для системи збирання та утилізації біогазу на полігонах ТПВ для міста з населенням 100 тис. мешканців (Табл. 3).

Табл. 2. Економіка проекту біогазової установки потужністю 440 кВт ел:

Об'єкт: свинокомплекс 20 тис. голів + 30 т/добу силосу кукурудзи

Інвестиції: 1,34 млн. Євро (~ 3000 Євро/кВт ел)

Об'єм метантенків: 5000 м3

Вихід біогазу: 5380 м3/добу

Сценарії

1

2

3

4

Коефіцієнт зеленого тарифу

3,2

3

3

3

Вартість силосу кукурудзи, грн/т

200

170

200

200

Реалізація надлишку теплоти, % від виробленої нетто

0

0

12

0

Частка кредитного ресурсу в загальних інвестиціях, %

70

70

70

30

Дисконтований термін окупності, років

7,0

6,9

7,1

7,0

Табл. 3. Економіка проекту будівництва системи збирання та утилізації біогазу на полігонах ТПВ для міста з населенням 100 тис. мешканців:

біогазу на полігонах ТПВ для міста з населенням 100 тис. мешканців:

Встановлена потужність:      380 кВт ел;

Інвестиції:                              1,22 млн. Євро (~ 3200 Євро/кВт ел);

Вихід біогазу:                       4500 м3/добу

Сценарії

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Коефіцієнт зеленого тарифу

2,5

2,7

2,7

3,0

3,5

Реалізація надлишку теплоти, %

50

40

20

10

0

Частка кредиту в загальних інвестиціях, %

50

50

0

0

50

Дисконтований термін окупності, років

8,3

8,4

9,4

7,7

8,6

Висновки співпадають з попередніми: при зелених тарифах К=3,0 та К=2,7 типові проекти по виробництву біогазу будуть мати дисконтований термін окупності проектів в межах 7-10 років. 

Зелений тариф на біогаз в ЄС 

Наразі зелений тариф на ВДЕ діє у 21 країні Євросоюзу та 41 країні світу. В Табл. 4. наведено величини зелених тарифів для біогазу в країнах ЄС і їх порівняння з ЗТ, що пропонуються для біогазу в Україні в даній аналітичній записці (коефіцієнти 3,0 та 2,7), Євроцентів/кВт∙год.

Країна

ЗТ для біогазу,  Євроцентів/кВт∙год

 

min

max

Німеччина

7,79

28,67

Італія

 

28

Болгарія

17,13

22,14

Австрія

13

18,5

Чехія

14

17

Україна (К=3,0)

 

16,16

Україна (К=2,7)

 

14,54

Іспанія

8,63

14,11

Великобританія

8,05

10,36

Як видно, при введенні в Україні ЗТ для біогазу з коефіцієнтами К=3,0 та К=2,7 Україна знаходилась би на 6-му місці по величині цього тарифу серед 10 країн ЄС, що мають найкращі результати в біогазовому виробництві. Тобто зелені тарифи, що пропонуються для біогазу в цій аналітичній записці, мають середнє для ЄС цінове значення.

Продовження читайте у статті "Біогаз в Україні. Розвиток при підтримці держави" 

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: альтернативная энергетика биогаз
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 6776