Версія українською мовою

Не секрет, що знайти роботу після 50 років в Україні буває дуже важко. І хоча законодавчо дискримінація за віком, або, як її ще називають, "ейджизм" заборонений, чимало спеціалістів отримують відмови у працевлаштуванні саме тому, що не підходять за віковими критеріями компаній. Однак навіть у таких ситуаціях є приємні виключення. Зокрема, одне з найстаріших підприємств України в галузі паперової промисловості, Понінківська картонно-паперова фабрика, не лише намагається знайти баланс між різними віковими групами працівників, але й подає приклад іншим підприємствам.

Як розповів генеральний директор підприємства Руслан Сава, підтримка місцевої економіки та населення завжди була пріоритетом для Понінківської фабрики. Саме тому керівництвом прийняте стратегічне рішення про диференційований підхід до різних вікових груп.

"На фабриці працюють 950 осіб. Близько половини з них (369) – молоді фахівці, які набираються досвіду й офіційного трудового стажу. Третина працівників (307) – люди передпенсійного віку. Фабрикою прийнято рішення зберігати ці робочі місця через мінімальні можливості працевлаштування вікових співробітників. Ми цінуємо кожного працівника, і робимо все, щоб люди пишалися своєю роботою", – зауважив генеральний директор.

Керівництво фабрики переконане: такий підхід позитивно відображається не лише на колективі, але й на показниках всього виробництва. Зокрема, дозволяє досягати нових рекордів.

"У серпні ми виробили 8 тис. тонн паперу та картону. З моменту відродження фабрики та вперше від початку пуску гофровиробництва нами випущено 9 млн квадратних метрів гофропродукції. У фабрики завершений цикл виробництва, що базується на використанні вторинної сировини", – додав Руслан Сава.

Нагадаємо: у 2019 році Понінківська картонно-паперова фабрика сплатила понад 130 млн грн податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів до бюджету України. Крім того, це одне з найбільших вітчизняних підприємств, що працює на вторинній сировині та утилізує відходи паперу. В середньому фабрика переробляє 96 тис. тонн макулатури за рік, роблячи свій внесок у збереження лісів України.

Понінківська картонно-паперова фабрика розповіла, як піклується про літніх спеціалістів - фото 2

Версия на русском языке

Понинковская картонно-бумажная фабрика рассказала, как заботится о пожилых специалистах

Не секрет, что найти работу после 50 лет в Украине бывает очень трудно. И хотя законодательно дискриминация по возрасту, или, как ее еще называют, "эйджизм" запрещен, многие специалисты получают отказы в трудоустройстве именно потому, что не подходят по возрастным критериям компаний. Однако даже в таких ситуациях есть приятные исключения. В частности, одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности, Понинковская картонно-бумажная фабрика, не только пытается найти баланс между различными возрастными группами работников, но и подает пример другим предприятиям.

Как рассказал генеральный директор предприятия Руслан Сава, поддержка местной экономики и населения всегда была приоритетом для Понинковской фабрики. Именно поэтому руководством принято стратегическое решение о дифференцированном подходе к различным возрастным группам.

"На фабрике работают 950 человек. Около половины из них (369) – молодые специалисты, которые набираются опыта и официального трудового стажа. Треть работников (307) – люди предпенсионного возраста. Фабрикой принято решение сохранить эти рабочие места из-за минимальных возможностей трудоустройства возрастных сотрудников. Мы ценим каждого работника, и делаем все, чтобы люди гордились своей работой", – отметил генеральный директор.

Руководство фабрики убеждено: такой подход положительно сказывается не только на коллективе, но и на показателях всего производства. В частности, позволяет достигать новых рекордов.

"В августе мы выработали 8000 тонн бумаги и картона. С момента возрождения фабрики и впервые с начала пуска гофропроизводства нами выпущено 9 млн квадратных метров гофропродукции. У фабрики завершенный цикл производства, основанный на использовании вторичного сырья", – добавил Руслан Сава.

Напомним: в 2019 году Понинковская картонно-бумажная фабрика уплатила более 130 млн грн налогов, сборов и других общеобязательных платежей в бюджет Украины. Кроме того, это одно из крупнейших отечественных предприятий, работающих на вторичном сырье с утилизацией отходов бумаги. В среднем фабрика перерабатывает 96 тыс. тонн макулатуры в год, делая свой вклад в сохранение лесов Украины.

Понінківська картонно-паперова фабрика розповіла, як піклується про літніх спеціалістів - фото 3

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 94