Імпорт витісняє вітчизняні товари. Так за 7 років українські виробники  втратили 15% внутрішнього ринку. Тепер вони мають лише 56%. На  з’їзді Українського союзу промисловців і підприємців це була одна з головних тем порядку денного. Адже негативна динаміка товарного ринку може призвести до катастрофічних наслідків. Втрати робочих місць, скорочення виробництв, зростання соціальної напруги. Уряд  повинен виконати раніше завялену програму імпортозаміщення. А також здійснити структурні реформи економіки.

Анатолій Кінах, президент УСПП: «Дуже вадливо, щоб зараз працювали  не тільки над збільшенням відсотків зростання валового внутрішнього продукту. Але й зміцнювали всі ці основні складові демократичної держави. Верховенство права, рівність всіх перед законом. Високий рівень корпоративної безпеки, рівноправної конкуренції, захисту прав власників.»

Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 336