Наш цікавий час відрізняється тим, що нам частіше, ніж раніше потрібно робити усвідомлений самостійний вибір. Та як і в усьому, баланс між свободою й правилами, хаосом й порядком видно не усім й не одразу. Іноді правильний вибір не несе пряму вигоду тут та зараз. Водночас виявляє більшу далекоглядність та перспективність.

Платити податки явно не вигідно, на перший погляд, але якщо ми хочемо жити в розвиненій країні, то необхідно. І нам як споживачам і громадянам, безумовно, перспективніше та вигідніше відмовитися з погляду майбутнього від сумнівних практик - автомобілів, ввезених за напівлегальними схемами, сірої або нерозмитненої електроніки, перевантажень на дорогах, порушення швидкісного режиму. Це не вигідно тут та зараз, це робота на майбутнє.

Ми в фірмі "СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА" ще багато років тому зробили свій вибір — працювати в правовому полі з офіційно імпортованою продукцією, яка пройшла митне очищення та за яку сплачено податки державі. Вважаю це цивілізованим способом вести справи. Наші партнери, як замовники, так і виробники обладнання для побудови ІТ-інфраструктури та розробники програмного забезпечення, знають цю позицію та довіряють нам. При узгодженні контрактів і укладенні рамкових угод з солідними компаніями ми спокійно та впевнено проходимо аудит їх служби безпеки, моніторинг фінансової служби тощо. Довіра — основа нашого бізнесу.

Вважається, що не платити податки державі — це добре. Але це не так. Таким чином можна виправдати будь-які фінансові махінації — давайте називати речі своїми іменами. Ми підтримуємо зусилля уряду щодо легалізації, фіскалізації й виведення з тіні торгівлі в цілому і зокрема торгівлі електронікою. Адже в торгівлі електронікою, особливо в ритейлі, у тому числі онлайн-ритейлі, 90% продажів відбувається через систему ФОП і податки в казну не сплачуються.

Мені можуть заперечити, що працювати "по-білому" — непосильно не тільки для малого та середнього бізнесу, а й великого, тому використовують різні способи оптимізації — серед них робота за допомогою реєстрації декількох ФОП. Крім того, вважається, що якщо компанія декларує, що працює "по-білому", то у неї є якісь додаткові преференції від податкової або якийсь інтерес працювати саме так.

Робота в правовому полі з дотриманням усіх законів, норм та правил повинна бути свідомим вибором. Ми його зробили від початку. Для нас це не тільки правова позиція, але й елемент роботи з ризиками. Ми не беремо на себе такі ризики і не транслюємо їх нашим партнерам. Передбачуваність партнера і довіра – надійний фундамент для довготривалих стосунків. Це знову питання стратегії та свідомого вибору.

Зміна ставлення до сплати податків й роботі "по-білому" — гра в довгу. Яким чином можна підвищувати податкову свідомість бізнесу? Учасники ринку та споживачі повинні бути впевнені, що правила одні для всіх. Держава повинна забезпечити цю впевненість.

Але в першу чергу правильні рішення повинні прийняти підприємці.

Маю надію, що позитивні зміни триватимуть. Ми раді бути частиною цих змін.

Наш вибір — це цивілізований шлях розвитку нашого бізнесу, бізнесу наших партнерів та країни в цілому.

 

Сергей Гайдук: Фискализация и работа в правовом поле - выбор в пользу цивилизации и благосостояния государства

Наше интересное время отличается тем, что нам чаще, чем это было раньше, надо делать осознанный самостоятельный выбор. И, как и во всем, баланс между свободой и правилами, хаосом и порядком виден не всем и не сразу. Иногда правильный выбор не несет прямую выгоду здесь и сейчас. В то же время выявляет бОльшую дальновидность и перспективность.

Платить налоги, очевидно, не выгодно, но если мы хотим жить в развитой стране, то необходимо. И нам как потребителям и гражданам, безусловно, перспективнее и выгоднее отказаться в текущем моменте от автомобилей, ввезенных по полулегальным схемам, серой или нерастаможенной электроники, перегрузов на дорогах, нарушения скоростного режима. Это не выгодно здесь и сейчас, это работа на будущее.

Мы в "СПЕЦВУЗАВТОМАТИКЕ" еще много лет назад сделали свой выбор – работать в правовом поле с официально ввезенной продукцией, которая прошла таможенную очистку с уплатой налогов государству. Считаю это цивилизованным способом вести дела. Наши партнеры, как заказчики, так и производители оборудования, знают эту позицию и доверяют нам. При согласовании контрактов и заключении рамочных договоров с солидными компаниями мы спокойно и уверенно проходим аудит их службы безопасности, финансовый мониторинг финансовой службы и т.д. Доверие — основа нашего бизнеса и это доверие мы заслужили.

Считается, что не платить налоги государству это хорошо. Но это не так. Таким образом можно оправдать любые финансовые махинации — предпочитаю называть вещи своими именами. Мы поддерживаем усилия правительства по легализации, фискализации и выведению из тени торговли в целом и в частности торговли электроникой. Ведь в торговле электроникой в особенности в ритейле, в том числе и онлайн-ритейле, 90% продаж происходит через систему ФЛП и налоги в казну не платятся.

Мне могут возразить, что работать "в белую" — непосильно не только для малого и среднего бизнеса, но и крупного, поэтому используют различные способы оптимизации — среди них работа с помощью регистрации нескольких ФЛП. Кроме того, считается, что если компания декларирует, что работает "в белую", то у нее есть какие-то дополнительные преференции от налоговой или какой-то интерес работать именно так.

Мы так не думаем. Работа "в белую" должна быть сознательным выбором. Мы его сделали изначально. Для нас это не только правовая позиция, но и элемент работы с рисками. Мы не берем на себя подобные риски и не транслируем их нашим партнерам.

Наша позиция в этом вопросе однозначна и предсказуема.

Это снова вопрос долгосрочной стратегии и сознательного выбора.

Изменение отношения к уплате налогов и работе "в белую" — игра в долгую. Каким образом можно повышать налоговую сознательность бизнеса?  Участники рынка и потребители должны быть уверены, что правила одни для всех. Государство должно обеспечить эту уверенность. При этом предприниматели должны также сделать правильный выбор.

Это необходимо, чтобы положительные изменения происходили здесь и сейчас.

Мы рады быть частью этих изменений.

Наш выбор — это цивилизованный путь развития нашего бизнеса, бизнеса наших партнеров и страны в целом.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Сергій Гайдук: Фіскалізація та робота в правовому полі – вибір на користь цивілізації та добробуту держави - фото 2
Просмотров: 462