Компанія Структум провідний підрядник в сфері електроенергетики. Вже протягом багатьох років будівельна компанія вдало поєднує передові методи роботи з інноваційними рішеннями, які дозволяють реалізовувати проєкти в стислі терміни та контролювати будівництво на всіх етапах для досягнення високого результату.

Ресурсно-технічний потенціал та набутий досвід компанії дозволяє здійснювати будівництво об’єктів енергетики у класах напруги 110-750 кВ.

Будівельна компанія надає професійні послуги з:

 • будівництва та реконструкції ЛЕП (ліній електропередач);
 • будівництва та реконструкції ПС (підстанцій);
 • будівництва КЛ (кабельних ліній);
 • будівництва вітрових електростанцій;
 • будівництва сонячних електростанцій;
 • промислового будівництва.

Детально ознайомитись з повним переліком послуг можна на сайті будівельної компанії. 

Послуги генерального підрядника

Компанія Структум пропонує потенційним замовникам послуги EPC повного циклу робіт в сфері проєктування, постачання та будівництва об’єктів енергетики.

Ще на початку реалізації проєкту до введення готового об’єкта в експлуатацію, компанія, як підрядник, ретельно контролює кожну стадію процесу та ефективно використовує необхідні ресурси для отримання високих результатів.

Компанія Структум також надає послуги EPC+ із залученням до будівництва субпідрядних організацій, при цьому залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи.

Чому варто обрати будівельну компанію Структум

ТОВ «Структум» розташоване у Києві та входить до складу CEP Group Holding. Холдинг включає ряд компаній, що швидко розвиваються та працюють в галузі енергетичного будівництва, електрифікації залізничних ліній та промислового будівництва. 

Співробітництво з компанією Структум має певні переваги, а саме: 

 • компанія здатна гарантувати реалізацію проєктів будь-якої складності на найвищому рівні із дотриманням усіх міжнародних норм;
 • завдяки професіоналізму та багаторічному досвіду, усі ризики зводяться до мінімуму й забезпечується найкращий результат;
 • дотриманням всіх необхідних стандартів, норм і правил охорони праці на всіх етапах робіт;
 • досягнення оптимального співвідношення між екологічними та економічними показниками, мінімізуючи шкоду навколишньому середовищу;
 • реалізація проєктів, як самостійно, так і в складі міжнародних та національних консорціумів.

Компанія Структум націлена на високий результат, тому завжди знаходить індивідуальний підхід до замовника. Основна ціль компанії побудова міцних та довгострокових відносин з кожним клієнтом. 

Залишайте заявку на сайті будівельної компанії або звертайтесь:

01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 59, оф. 107

+38 044 222 89 02

+38 044 222 89 03

 

Компания Структум — генеральный подрядчик в сфере электроэнергетики и промышленного строительства

Компания Структум — ведущий подрядчик в сфере электроэнергетики. Уже в течение многих лет строительная компания удачно сочетает передовые методы работы с инновационными решениями, которые позволяют реализовывать проекты в сжатые сроки и контролировать строительство на всех этапах для достижения высокого результата.

Ресурсно-технический потенциал и накопленный опыт компании позволяет осуществлять строительство объектов энергетики в классах напряжения 110-750 кВ.

Строительная компания предоставляет профессиональные услуги по:

 • строительству и реконструкции ЛЭП (линий электропередач)
 • строительству и реконструкции ПС (подстанций)
 • строительству КЛ (кабельных линий);
 • строительству ветровых электростанций;
 • строительству солнечных электростанций;
 • промышленному строительству.

Подробно ознакомиться с полным перечнем услуг можно на сайте строительной компании.

Услуги генерального подрядчика

Компания Структум предлагает потенциальным заказчикам услуги EPC — полного цикла работ в сфере проектирования, поставки и строительства объектов энергетики.

Еще в начале реализации проекта до введения готового объекта в эксплуатацию, компания, как подрядчик, тщательно контролирует каждую стадию процесса и эффективно использует необходимые ресурсы для получения высоких результатов.

Компания Структум также предоставляет услуги EPC+ с привлечением к строительству субподрядных организаций, при этом оставаясь ответственным перед заказчиком за результат их работы.

Почему стоит выбрать строительную компанию Структум

ООО «Структум» расположено в Киеве и входит в состав CEP Group Holding. Холдинг включает ряд компаний, которые быстро развиваются и работают в области энергетического строительства, электрификации железнодорожных линий и промышленного строительства.

Сотрудничество с компанией Структум имеет определенные преимущества, а именно:

 • компания способна обеспечить реализацию проектов любой сложности на самом высоком уровне с соблюдением всех международных норм;
 • благодаря профессионализму и многолетнему опыту, все риски сводятся к минимуму и обеспечивается лучший результат;
 • соблюдением всех необходимых стандартов, норм и правил охраны труда на всех этапах работ;
 • достижение оптимального соотношения между экологическими и экономическими показателями, минимизируя вред окружающей среде;
 • реализация проектов, как самостоятельно, так и в составе международных и национальных консорциумов.

Компания Структум нацелена на высокий результат, поэтому всегда находит индивидуальный подход к заказчику. Основная цель компании — построение крепких и долгосрочных отношений с каждым клиентом.

Оставляйте заявку на сайте строительной компании или обращайтесь:

01033, Украина, г. Киев, ул. Жилянская, 59, оф. 107

+38 044 222 89 02

+38 044 222 89 03

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 122