Минулого місяця національний банк України знизив облікову ставку з 8% до 6%. Шестивідсоткова облікова ставка стала найнижчою в історії незалежної України. Зниження ставки означає здешевлення фінансових ресурсів для українських комерційних банків. Як впливає низька облікова ставка на прибутковість депозитів, вартість споживчих кредитів, чи стануть доступнішими іпотечні кредити?

Прогнози кредитних ставок

Зазвичай банкіри в Україні охоче знижують тільки депозитні ставки, а відсотки по кредитах знижувати не поспішають. Незважаючи на поступове зниження облікової ставки Нацбанку з початку року, всі споживчі кредити залишалися дорогими.

Фінансові експерти Financer.com припускають, що в найближчі 4-6 місяців кредитні ставки в банках України знизяться на 1-3%. Банки будуть віддавати перевагу забезпеченим, іпотечних кредитах під заставу нерухомості. Отримати кредит готівкою на суму більше 25000 гривень буде складніше.

Мікрокредітні компанії готові працювати з ризиковими клієнтами, але скорочують пільгові періоди кредитування і потроху відмовляються від акційних "кредитів під 0%". Кредитні ставки залишаться на рівні «докарантинних» - від 0,7% до 2% в день або 255,5% -730% річних. Для людей з поганою кредитною історією ставки будуть вищими - 2,2% -2,5%. Деякі МФО вже зараз встановили такі кредитні ставки для нових користувачів.

Прогноз депозитних ставок

За останні півроку прибутковість депозитів вже впала на 6% -8%. Восени минулого року можна було знайти пропозиції розмістити гривневий депозит під 18% річних, але зараз річний внесок приносить всього 8% -10%, а після сплати податку і військового збору (разом 19,5%) прибутковість буде ще менше.

Поки-що вкладники не поспішають знімати гроші з депозитних рахунків, щоб не втратити докризові високі процентні ставки, які продовжують діяти. У довгостроковій перспективі зменшення депозитних ставок буде сприяти зменшенню кількості грошей, розміщених на депозитах громадян. Якщо Нацбанк послабить гривню, низькі ставки по депозитах і зовсім стануть непривабливими.

Як відреагував ринок нерухомості

Ринок нерухомості завжди швидко реагує на економічну ситуацію в країні. До карантину ринок ріс, хоча і повільно. Під час карантину ринок нерухомості завмер, і зараз тільки почав прокидатися. Зниження облікової ставки Нацбанку має сприяти здешевленню іпотечних кредитів. Це, в свою чергу, пожвавить попит на нерухомість.

Як бачите, облікова ставка 6% по-різному вплинула на споживчі кредити, депозити, іпотечне кредитування. Можливо, українці дочекаються більш вигідних кредитів. Але, якщо Нацбанк ще більше послабить гривню, комерційні банки незабаром відчують відтік грошей з депозитів громадян. Якщо іпотека стане доступнішою, ціни на квартири втримаються на нинішньому рівні як мінімум до кінця року.

За матеріалами Financer.com

Кредиты и депозиты – обзор рынка и прогнозы

В прошлом месяце национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6%. Шестипроцентная учетная ставка стала самой низкой в истории независимой Украины. Снижение ставки означает удешевление финансовых ресурсов для украинских коммерческих банков. Как влиять низкая учетная ставка на доходность депозитов, стоимость потребительских кредитов, станут ли доступнее ипотечные кредиты?

Прогнозы кредитных ставок

Обычно банкиры в Украине охотно снижают только депозитные ставки, а проценты по кредитам снижать не спешат. Несмотря на постепенное снижение учетной ставки Нацбанка с начала года, все потребительские кредиты оставались дорогими.

Финансовые эксперты Financer.com предполагают, что в ближайшие 4-6 месяцев кредитные ставки в банках Украины снизятся на 1-3%. Банки будут отдавать предпочтение обеспеченным, ипотечным кредитам под залог недвижимости. Получить беззалоговый кредит наличными на суму больше 25000 гривен будет сложнее.

Микрокредитные компании готовы работать с рисковыми клиентами, но сокращают льготные периоды кредитования и понемногу отказываются от акционных "кредитов под 0%". Кредитные ставки останутся на уровне «докарантинных» – от 0,7% до 2% в день или 255,5% -730% годовых. Для людей с плохой кредитной историей ставки будут выше – 2,2% -2,5%. Некоторые МФО уже сейчас установили такие кредитные ставки для новых пользователей.

Прогноз депозитных ставок 

За последние полгода доходность депозитов уже упала на 6%-8%. Осенью прошлого года можно было найти предложения разместить гривневый депозит под 18% годовых, но сейчас годовой вклад приносит всего 8%-10%, а после уплаты налога и военного сбора (вместе 19,5%) доходность будет еще меньше.

Пока-что вкладчики не спешат снимать деньги с депозитных счетов, чтобы не потерять докризистные высокие процентные ставки, которые продолжают действовать. В долгосрочной перспективе уменьшение депозитных ставок будет способствовать уменьшению количества денег, размещенных на депозитах граждан. Если Нацбанк ослабит гривну, низкие ставки по депозитам и вовсе станут непривлекательными.

Как отреагировал рынок недвижимости 

Рынок недвижимости всегда быстро реагирует на экономическую ситуацию в стране. До карантина рынок рос, хотя и медленно. Во время карантина рынок недвижимости замер, и сейчас только начал просыпаться. Снижение учетной ставки Нацбанка должно способствовать удешевлению ипотечных кредитов. Это, в свою очередь, оживит спрос на недвижимость.

Как видите, учетная ставка 6% по-разному повлияла на потребительские кредиты, депозиты, ипотечное кредитование. Возможно, украинцы дождутся более выгодных кредитов. Но, если Нацбанк еще больше ослабит гривну, коммерческие банки в скором времени почувствуют отток денег с депозитов граждан. Если ипотека станет доступнее, цены на квартиры удержатся на нынешнем уровне как минимум до конца года.

По материалам Financer.com

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 142