З 1 липня Нацбанк взяв під контроль всі компанії, що пропонують послуги «швидких грошей до зарплати». Мікрофінансові організації, які не будуть виконувати вимоги регулятора, обкладуть величезними штрафами, а багатьом загрожує закриття. Чи варто нам очікувати їх масовий вихід з ринку?

Послуги мікрокредитування набирають популярність не перший рік. МФО вигідно відрізняються від банків швидкістю реагування, доступністю та мінімумом вимог до клієнтів. Перелік компаній, що дають онлайн-кредити, стає дедалі більшим, а разом з ним росте кількість скарг позичальників, які зіштовхнулися з завищеними відсотками та колекторським свавіллям.

Щоб нормалізувати ситуацію та захистити права громадян, контроль над усіма організаціями небанківського сектора передали Нацбанку. У зв'язку з цим безхмарне майбутнє мікрофінансів опинилося під загрозою: компаніям доведеться побудувати чесний діалог з клієнтами або піти з ринку.

Діяльність МФО заборонять?

Реалізація законопроекту, згідно з яким змінюються правила роботи мікрофінансових компаній, поки зводиться до оновлення нормативних вимог, але незабаром регулятор перейде від слів до дій. Щоб зберегти право на ведення діяльності, МФО потрібно змінити все бізнес-процеси, в першу чергу — правила інформування про послуги та рекламну активність.

Що це означає для мільйонів українців? Більше ніхто не зможе безкарно «впарювати» доступні кредити з величезними відсотками, прихованими за дрібним шрифтом, зірочками та красивими гаслами. Ті кредитори, які продовжать утаювати від позичальників договора позики, свідоцтва про реєстрацію та інші правові документи, будуть отримувати величезні штрафи та залучатися до відповідальності. Їх банкрутство та відкликання ліцензії — лише питання часу.

Ще недавно прогнози розвитку галузі мікрокредитування в Україні були оптимістичними, але в зв'язку з законом про СПЛІТ на ринку незабаром залишаться тільки ті гравці, які зуміють повністю «перезавантажитися». Щоб під час підписання кредитного договору позичальники розуміли повну вартість послуги, її зобов'яжуть виводити однією цифрою, без приміток та доповнень. Завдяки цьому легко порівняти пропозиції різних МФО та вибрати кращу. Так ринок буде відсіювати всіх, хто хоче легких грошей, але не готовий брати на себе відповідальність за «біль» клієнтів.

Гра за правилами почалася

Ухвалення закону про СПЛІТ анонсували давно, й у компаній небанківського сектору було достатньо часу для реформування. Дмитро Стензя, директор популярного сервісу онлайн-кредитування MyCredit, вже заявив про готовність до майбутніх змін:

«Чесність та відкритість перед клієнтами завжди були головними принципами компанії MyCredit. Ми продовжуємо рухатися в цьому напрямі, намагаючись підтримувати постійний контакт з користувачами сервіса, відповідати на їхні запити та пропонувати реальні варіанти виходу зі складної фінансової ситуації.

Закон про СПЛІТ для мікрофінансових компаній: закрити не можна залишити - фото 2

Команда MyCredit прагне надавати не тільки якісний, але й надійний сервіс. На сьогоднішній день ми повністю готові до оновленого запуску ринку мікрокредитів.

 

  • Кредитний калькулятор на сайті та в мобільному додатку демонструє не лише точну суму займу та процентну ставку в гривні, але й посилання на правила оформлення позик.
  •  У відкритому доступі представлені зразки кредитного договору, фінансової звітності та вся правова інформація.
  • Сертифікація за міжнародним стандартом PCI DSS. Це означає, що наша компанія дотримується всіх вимог, розроблених міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard, для безпечної обробки й зберігання персональних даних користувачів.
  • Постійна інформаційна підтримка. Нещодавно колл-центр компанії був трансформований в Службу турботи, яка працює в режимі 24/7. Таке рішення виявилося особливо значущим в період карантину, коли клієнти з заборгованостями могли швидко дізнатися, що буде з їхніми позиками.

 

В результаті сервісом MyCredit користуються більше 400 тис. постійних клієнтів».

Поки складно сказати, коли саме Нацбанк почне карати МФО-порушників. Але одне можна стверджувати точно: активні споживачі «грошей до зарплати»  вже сьогодні можуть вимагати від кредиторів точну інформацію про правила надання позик, порядок їх погашення, розмір штрафів, що нараховуються в разі прострочення, та, звичайно ж, акції, спеціальні пропозиції й інші вигоди, порівняння яких допомагає обрати онлайн-сервіс, що пропонує найвигідніші умови мікрокредитування.

 

Закон о СПЛИТе для микрофинансовых компаний: закрыть нельзя оставить

С 1 июля Нацбанк взял под контроль все компании, предлагающие услуги «быстрых денег до зарплаты». Микрофинансовые организации, которые откажутся выполнять требования регулятора, будут облагать огромными штрафами, а многим грозят закрытием. Стоит ли нам ожидать их массовый уход с рынка? 

Закон про СПЛІТ для мікрофінансових компаній: закрити не можна залишити - фото 3

Услуги микрокредитования набирают популярность не первый год. МФО выгодно отличает от банков скорость реагирования, доступность и минимум требований к клиентам. Число компаний, дающих онлайн-кредиты, постоянно растет, а вместе с ним — и количество жалоб заемщиков, столкнувшихся с завышенными процентами и коллекторским беспределом. 

Чтобы нормализовать ситуацию и защитить права граждан, контроль над всеми организациями небанковского сектора передали Нацбанку. В связи с этим безоблачное будущее микрофинансов оказалось под угрозой: компаниям придется выстроить честный диалог с клиентами или уйти с рынка. 

Деятельность МФО запретят?

Реализация законопроекта, согласно которому меняются правила работы микрофинансовых компаний, пока сводится к обновлению нормативных требований, но в скором времени регулятор перейдет от слов к действиям. Чтобы сохранить право на ведение деятельности, МФО нужно изменить все бизнес-процессы, в первую очередь — правила информирования об услугах и рекламную активность.

Что это значит для миллионов украинцев? Больше никто не сможет безнаказанно «впаривать» доступные кредиты с огромными процентами, спрятанными за мелким шрифтом, звездочками и красивыми слоганами. Те кредиторы, которые продолжат скрывать от заемщиков клиентские договора, свидетельство о регистрации и другие правовые документы, будут получать огромные штрафы и привлекаться к ответственности. Их банкротство и отзыв лицензии — вопрос решенный. 

Еще недавно прогнозы развития отрасли микрокредитования в Украине были оптимистичными, но в связи с законом о СПЛИТе на рынке вскоре останутся только те игроки, которые сумеют полностью «перезагрузиться». Чтобы при подписании кредитного договора заемщики понимали полную стоимость услуги, ее обяжут выводить одной цифрой, без сносок и дополнений. Благодаря этому легко сравнить предложения разных МФО и выбрать лучшее. Так рынок будет отсеивать всех, кто хочет легких денег, но не готов брать на себя ответственность за «боль» клиентов. 

Игра по правилам началась

Принятие закона о СПЛИТе анонсировалось давно, и у компаний небанковского сектора было достаточно времени для реформирования. Дмитрий Стензя, директор популярного сервиса онлайн-кредитования MyCredit, уже заявил о готовности к грядущим изменениям:

«Честность и открытость перед клиентами всегда были главными принципами компании MyCredit. Мы продолжаем следовать по этому пути, стараясь поддерживать постоянный контакт с пользователями, отвечать на их запросы и предлагать реальные варианты выхода из сложной финансовой ситуации.

 

Закон про СПЛІТ для мікрофінансових компаній: закрити не можна залишити - фото 4

Команда MyCredit стремится давать не только качественный, но и надежный сервис. На сегодняшний день мы полностью готовы к обновленному запуску рынка микрокредитов. 

 

  • Кредитный калькулятор на сайте и в мобильном приложении  показывает не только точную сумму ссуды и процентную ставку в гривне, но и ссылки на правила оформления займов. 
  •  В открытом доступе представлены образцы кредитного договора, финансовой отчетности и вся правовая информации.
  • Сертификация по международному стандарту PCI DSS. Это значит, что наша компания соблюдает все требования, разработанные международными платёжными системами Visa и MasterCard, для безопасной обработки и хранения персональных данных пользователей. 
  • Постоянная информационная поддержка. Недавно колл-центр компании был трансформирован в Службу заботы, которая работает в режиме 24/7. Такое решение оказалось особенно значимым в период карантина, когда клиенты с задолженностями могли быстро уточнить, что будет с их займами.  

 

В результате сервисом MyCredit пользуются более 400 тыс. постоянных клиентов». 

Пока сложно сказать, когда именно Нацбанк начнет наказывать МФО-нарушителей. Но одно можно утверждать точно: активные потребители «денег до зарплаты»  уже сегодня могут требовать от кредиторов точную информацию о правилах предоставления займов, порядке их погашения, размере штрафов, начисляемых в случае просрочек, и, конечно же, акциях, специальных предложениях и других выгодах, сравнение которых помогает выбрать онлайн-сервис, предлагающий самые выгодные условия микрокредитования.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Просмотров: 592