01.08.2013 року у Верховній Раді України під № 3042 було зареєстровано Проект Закону України про Державне бюро розслідувань України. Згідно документу який викладено на офіційному сайті ВРУ маємо наступне: Держане бюро розслідувань це державний правоохоронний орган, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності кримінальним процесуальним законодавством України. 

Надія Вороницька-Гайдак, генеральний директор Юридичного об’єднання "Феміда"

До загальної структури Державного бюро належать: Центральний апарат Державного бюро; Органи державного бюро розслідувань а Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Читайте: Януковича поддерживают сторонники жесткого правления, — экс-депутат

Найбільш цікавим є той факт, що даний Закон, якщо він звичайно буде прийнятий, надає, Державному бюро додаткові повноваження, а саме: виключно начальникам, заступникам начальника слідчих підрозділів органів державного бюро розслідувань, слідчим Державного бюро, крім прав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України надається право:

- провадити адміністративне провадження у справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями;

- проводити в установленому законом порядку перевірки фінансово-господарської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою виявлення корупційних правопорушень, вчинених особами, зазначених у статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- витребовувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, документи про операції, рахунки, вклади, угоди тощо осіб, зазначених у статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, які спрямовані на попередження та виявлення корупційних правопорушень, що вчиняються особами, зазначених у статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів, документів чи інформації, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні корупційного правопорушення, що вчиняється особами, зазначених у статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" із додержанням визначеного в законодавстві порядку, опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, вилучати предмети і документи;

- здійснювати інші повноваження, передбачені законами України "Про основи національної безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю", "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими законодавчими актами.

Державне бюро з метою виконання покладених на нього завдань має право:

- залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Державного бюро, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);

- скликати наради, проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Державного бюро;

- користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- вимагати від фізичних і юридичних осіб припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують особу;

- перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону, у межах прикордонної смуги, контрольованого району, у пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України;

- використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

- з метою припинення правопорушень, розслідування яких віднесено законодавством до підслідності Державного бюро заходити на території і в приміщення підприємств, установ та організацій;

- у невідкладних випадках під час переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушень, розслідування яких віднесено законодавством до підслідності Державного бюро проникати на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення фізичних осіб, з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин, а в інших випадках – за рішенням суду;

- здійснювати матеріальне і моральне заохочення осіб, які надають Державному бюро допомогу у виконанні покладених на нього завдань;

- брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для Державного бюро;

- одержувати безоплатно в установленому порядку за письмовими запитами начальницького складу та слідчими Державного бюро від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та баз даних, документи, матеріали та інші відомості;

- організовувати відповідно до законодавства України розгляд і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень;

- здійснювати інші повноваження передбачені законами України.

Фінансуватись Державне бюро має за рахунок Державного бюджету. Контролюватиме "новостворену структуру" Верховна Рада України, шляхом здійснення парламентського контролю за діяльністю Державного бюро в межах, визначених Конституцією України та Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та Президент України, шляхом здійснення контролю за діяльністю Державного бюро в межах, визначених Конституцією України та Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави".

Читайте: Путин попытается обменять евроинтеграцию Украины на Сноудена, — эксперт

Наглядати за додержанням законності в діяльності Державного бюро буде  Прокуратура, але досить цікавим чином, а саме: нагляд за додержанням законності під час проведення Державним бюро досудового розслідування здійснюють виключно визначені Генеральним прокурором України прокурори.

Визначені Генеральним прокурором України прокурори, що здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення Державним бюро досудового розслідування, підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України.

Прийняті зазначеними прокурорами рішення щодо нагляду за додержанням законності під час проведення Державним бюро досудового розслідування можуть бути скасовані тільки Генеральним прокурором України.

Отже, підведемо підсумки: в Україні пропонується створити ще один правоохоронний орган, який буде фінансуватись за рахунок державного бюджету; контролювати роботу такого органу буде Верховна рада України та Президент України; здійснювати нагляд за їх законністю їх діяльності будуть кілька прокурорів на всю країну, яких призначить Генеральний прокурор.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: прокуратура правоохранительные органы бюро расследований
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 3343