За даними лабораторій Київводоканалу усі якісні показники джерел водопостачання та питної води міста Києва знаходяться у межах норми. У зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації щодо погіршення якості питної води під час весняного водопілля у певних районах міста Києва за даними водного товариства "Waternet", вважаємо за необхідне зауважити наступне.

Когда в Киеве отключат горячую воду

Перш за все, нагадуємо, що кожного року протягом та після періоду весняного водопілля фахівці ПАТ "АК "Київводоканал" встановлюють більш жорсткий лабораторний контроль як питної води, так і води поверхневих джерел водопостачання.

Основна увага приділяється підготовці епідемічно-безпечної питної води. З цією метою створюється необхідний запас реагентів, розширюється спектр досліджень та періодичність контролю джерел водопостачання. Збільшується частота і перелік показників контролю в розподільчій мережі міста.

Киевлян оставят без артезианской воды

Слід зазначити, що у цьому році період водопілля на річках Дніпро та Десна не характеризувався особливими складнощами у порівнянні з багатьма попередніми роками. Так, наприклад, не спостерігалося різкого підйому рівня води у річках, які є джерелами питного водопостачання, та перевищення тих нормативних якісних показників, які традиційно погіршуються під час водопілля. Зокрема йдеться про зміну лужності води, вміст марганцю, заліза, окиснюваність. На сьогодні згідно з даними управління головного технолога та якості продукції Київводоканалу ці показники також знаходяться в нормі.

Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам.

Вода и краска — удивительные фотографии

На жаль, у цьому випадку, керуючись прагненням зробити матеріал "гострішим", ЗМІ вдалися до поширення сумнівної інформації, що містить лише "популістські" закиди без належного підтвердження, аргументації, та детального опису проблеми. Такі випадки безпідставно псують імідж Товариства та обурюють працівників Київводоканалу, які протягом багатьох років самовіддано присвячують себе своїй роботі.

Зважаючи на все вищевикладене, звертаємо увагу ЗМІ на необхідність дотримуватися журналістської етики. Надалі, готуючи інформаційні матеріали про якість питної води у місті Києві, радимо, крім незалежних експертів, звертатися за уточненнями та коментарями до природного монополіста у цій сфері – ПАТ "АК "Київводоканал", який вже протягом 140 років опікується водопостачанням столиці.

В Днепропетровске подорожает вода

Прес-служба Товариства з метою налагодження конструктивного діалогу зі ЗМІ та громадськістю загалом завжди намагається у найкоротший термін надати усі необхідні дані та організувати коментар фахівця із нагальних питань.

Довідка

Якість питної води в мережах централізованого господарсько-питного водопостачання знаходиться під жорстким лабораторним контролем Київської міської санепідстанції та трьох виробничих лабораторій ПАТ "АК "Київводоканал". Питна вода в м. Києві контролюється цілодобово. Щодоби відбирається та аналізується приблизно 1000 проб води, які контролюються за 22 показниками. Щомісяця якість питної води контролюється за 52 показниками, а у широкому спектрі інгредієнтів питна вода щорічно досліджується за 60 показниками. Контроль за показниками якості питної води здійснюється в 25-ти контрольних точках мереж, 22-х насосних водопровідних станціях, 167 артезіанських свердловинах.

На сьогодні якість питної води контролюється відповідно до вимог нового нормативного документу ДержСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" від 16.07.2010 року.

Показники якості води річок Дніпра та Десни та питної води на виході з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій міста Києва станом на 19.04.2012 року:

Найменування показників

Норматив ДСТУ 4808:2007

Адреса точки відбору

Норматив ДержСанПіН 2.2.4-171-10

Адреса точки відбору

р. Дніпро (річкова вода)

р. Десна (річкова вода)

ДнВСпитна вода(РЧВ)

ДесВС питна вода (РЧВ)

Температура (градуси ºC)

не норм.

8,0

9,5

не норм.

8,0

9,8

Забарвленість (градуси)

не>120

52

41

не>20

16

17

Каламутність (мг/дм3)

не>1500

3,6

8,8

не>1,5

0,4

0,7

Хлор залишковий (мг/дм3)

не визнач.

­–

не>1,2

1,10

1,06

Алюміній (мг/дм3)

не>0,5

0,04

0,04

не>0,5

0,27

0,09

Окислюваність (мг О2/дм3)

не>15

10,5

9,0

не норм.

5,2

5,6

Залізо (мг/дм3)

не>1,0

0,38

0,86

не>0,2 (1,0)*

0,10

0,18

Амоній (мг/дм3)

не норм.

-

-

не>2,6

0,24

0,29

Азот амонійний (мгN/дм3)

не> 1,0

0,34

0,44

Не норм.

-

-

Нітрати (мг/дм3)

не норм.

-

-

не>50,0

4,5

3,7

Нітрити (мг/дм3)

не норм.

-

-

не> 0,5

0,003

0,005

Азот нітритний (мгN/дм3)

не> 0,05

0,009

0,0087

Не норм.

-

-

Азот нітратний (мгN/дм3)

0,2 - > 1,0

1,1

1,0

Не норм.

-

-

рН (водневий показник)

6,1 - 8,5

8,2

8,0

6,5-8,5

7,1

7,6

Жорсткість (мг-екв/дм3)

не>7,0

3,20

3,45

не>7

3,20

3,30

Марганець (мг/дм3)

не> 1,0

0,06

0,06

не> 0,05 (0,5)*

0,04

0,03

Теги: киев вода столица питьевая вода
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 1836